Drum Smoking Big Poppa Smokers
The West Coast Offense
The Best Grills and Smokers

lehainhung06111989

Tại sao nên mua tủ đông cho bếp công nghiệp

Rate this Entry
Khi điều h*nh một nh* bếp công nghiệp, bạn cần có đủ không gian để lưu trữ thực phẩm chế biến sẵn. Vì v*y, bạn phải đầu tư v*o tủ đông v* cung cấp đủ chức năng lưu trữ. Dưới đây l* một số yếu tố cần xem xét trước khi mua tủ.Xem xét nhu cầu lưu trữ

Trước khi tìm hiểu các thiết bị lạnh cho nh* h*ng, bạn cần không gian để l*m lạnh hoặc đông lạnh các mặt h*ng thực phẩm. Đối với một nh* h*ng, hãy nhìn v*o sức chứa của khu vực, sau đó kiểm tra xem cần bao nhiêu thực phẩm trong một ng*y nhất định để thực hiện tất cả các món ăn đó.Nhìn v*o k*ch thước bên trong của các đơn vị lạnh

Bạn có thể nhìn v*o tủ lạnh v* tủ đông cụ thể để xem có bao nhiêu mô hình cụ thể cung cấp không gian. So sánh điều đó với nhu cầu thực tế v* xem liệu có bất kỳ mô hình n*o đủ lớn để chứa h*ng tồn kho không. Nếu không, hãy thực hiện một số t*nh toán để xác định có bao nhiêu mô hình có thể thực hiện.Đánh giá khu vực dịch vụ thực phẩm của bạn

Bạn cũng cần t*nh đến bố cục thực tế của bếp công nghiệp. Ngay cả khi bạn có thể chỉ với một tủ lạnh cực lớn, những k*ch thước đó có thể không phù hợp với bố tr* nh* bếp của bạn một cách dễ d*ng. Thay vì có một đơn vị ở giữa, bạn có thể có một tủ lạnh nhỏ hơn ở mỗi bên của căn phòng, vì v*y bạn có thể lưu trữ cùng một lượng theo cách không l*m gián đoạn dòng chảy của nh* bếp của bạn.

Submit "Tại sao nên mua tủ đông cho bếp công nghiệp" to Digg Submit "Tại sao nên mua tủ đông cho bếp công nghiệp" to del.icio.us Submit "Tại sao nên mua tủ đông cho bếp công nghiệp" to StumbleUpon Submit "Tại sao nên mua tủ đông cho bếp công nghiệp" to Google

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments