Drum Smoking Big Poppa Smokers

Conversation Between pirate842 and medialex

1 Visitor Messages

 1. review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ều đó. Tốc độ tu luyện của ta nhanh lắm đó.
  - Các ngươi làm ǵ cứ nói tào lao hoài thế! Ta đói bụng. Diêu Khiêm Thư, ta đói bụng.
  Cúc Hoa Trư nằm trong lồng ngực Diêu Khiêm Thư, nghếch cái mỏ lên, bất măn nói.
  Trên mặt Diêu Khiêm Thư toát ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ nói:
  - Con heo ú chết dẫm kia, chỉ biết ăn mà thôi. Trước khi rời khỏi Thánh Tà Đảo, chẳng phải ngươi mới nuốt luôn bốn con Lục Giai Ma Thú rồi sao? Ngoại trừ ăn ra, ngươi c̣n có thể làm được ǵ nữa chứ?
  Cúc Hoa Trư hừ một tiếng:
  - Ngươi cũng đă nói, đó là trước khi rời khỏi Thánh Tà Đảo mà, cũng không phải là bây giờ. C̣
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1